50 Sáng kiến, lời khuyên giúp gắn kết đội ngũ

50 Sáng kiến, lời khuyên giúp gắn kết đội ngũ

lời khuyên giúp gắn kết đội ngũ
Cỡ chữ

Là một người sếp tốt hơn

Mối quan hệ với người quản lý trực tiếp rất quan trọng cho việc gắn kết: Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “49% những nhân viên hài lòng với người quản lý trực tiếp của họ thì có tinh thần gắn kết. ”

Là một nhà lãnh đạo đáng tin

Niềm tin vào ban lãnh đạo cao cấp là nhân tố thiết yếu trong việc gắn kết đội ngũ. Nghiên cứu của Dale Carnegie Training chỉ ra rằng: “61% những nhân viên có niềm tin vào khả năng lãnh đạo của họ và nghĩ rằng các nhà lãnh đạo cấp cao đang dẫn dắt tổ chức đi đúng hướng là những người hoàn toàn gắn kết.”

Trao quyền cho nhân viên của bạn!

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “61% những nhân viên gắn kết là những người hài lòng với đề xuất họ đóng góp trong các quyết định mang tầm ảnh hưởng đến công việc.”

Học từ những chuyên gia gắn kết trong quá khứ

Charles Schwab trên trang Employee Engagement: “Tôi xem xét khả năng của mình để khơi dậy lòng nhiệt tình nơi nhân viên của tôi […] Đó là tài sản lớn nhất mà tôi có.”

Tuân thủ nguyên tắc vàng của dale carnegie

Trước khi nói chuyện, bạn hãy dừng lại và tự hỏi mình: “Làm thế nào tôi có thể khơi gợi đối phương mong muốn làm những gì tôi cần anh ta làm?”

Là một nhà quản lí biết quan tâm

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training phát hiện rằng: “Mối quan hệ với người giám sát trực tiếp có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc của nhân viên. Nhân viên muốn cảm thấy rằng người giám sát trực tiếp của mình quan tâm đến cuộc sống bên ngoài công việc và thấu hiểu điều đó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của họ như thế nào. Việc quan tâm này có thể dẫn đến hiệu quả làm việc, sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh số bán hàng. ”

Xây dựng mối quan hệ bền vững và chân thành

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training đề xuất: “Hãy quan tâm đến nhân viên của bạn, tìm hiểu những gì quan trọng với họ, và xác định điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của họ như thế nào.”

Quan tâm, tìm hiểu nhân viên

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “Nhân viên sẽ gắn kết hơn nếu họ cảm thấy quản lí trực tiếp quan tâm đến cuộc sống bên ngoài công việc và hiểu điều đó ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất làm việc của họ.

Khuyến khích việc giao tiếp giữa các đồng nghiệp

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “tạo ra môi trường làm việc tích cực và cho nhân viên thấy họ được trân trọng sẽ khuyến khích sự gắn kết đội ngũ.”

Trao đổi nhân viên về tình trạng và mục tiêu của tổ chức:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “khi bạn cho nhân viên thấy họ được tổ chức tôn trọng và những giá trị, mục tiêu cá nhân của họ và được phản ánh qua tầm nhìn của tổ chức, họ sẽ trở nên gắn kết hơn.”

Xây dựng niềm tự hào trong tổ chức:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “Những nhân viên gắn kết sẽ giới thiệu công ty của họ như là một nơi làm việc tuyệt vời và sẽ khuyến khích những người khác hợp tác với tổ chức.”

Chú ý đến nhân viên làm dịch vụ khách hàng và mức độ gắn kết của nhân viên kinh doanh:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training phát hiện: “Những nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng có xu hướng ít gắn kết.”

Đặt nhiều nỗ lực hơn trong việc gắn kết những nhân viên trung niên làm việc cho tổ chức hơn 5 năm:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training tiết lộ rằng các nhân viên trong độ tuổi 40-49 thường trở nên ít gắn kết khi họ phải đối mặt với áp lực gia đình. Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “các nhà quản lí hiểu các vấn đề và cuộc sống cá nhân của nhân viên có thể hạn chế việc thiếu gắn kết này.”

Đặt nhiều nỗ lực hơn trong việc gắn kết những tất cả những nhân viên làm việc cho tổ chức hơn 5 năm:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “mức độ gắn kết gia tăng trong năm năm đầu làm việc, sau đó có xu hướng giảm nhẹ và trì trệ. “Các nhà quản lí cần duy trì huấn luyện đào tạo, vì điều này sẽ giúp cải thiện mức độ “bão hòa gắn kết” sau 3-5 năm làm việc.

Xây dựng một môi trường làm việc tích cực:

“Cảm xúc tích cực và giao tiếp thân thiện giữa thành viên trong nhóm tạo ra sự gắn kết.”

Xây dựng niềm tự hào trong công ty:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “Niềm tự hào trong công ty và một môi trường làm việc tích cực tiếp nhiều năng lượng cho nhân viên; họ mong muốn đi làm việc và sẵn sàng nỗ lực để mang thành công cho tổ chức.”

Nhìn nhận mọi đóng góp của thành viên

“Hãy khen ngợi những cải thiện nhỏ nhất và đề cao từng tiến bộ.” – Dale Carnegie

Tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo của Dale Carnegie

“Thành thật khen ngợi, cảm kích người khác” – Dale Carnegie

Lãnh đạo gương mẫu

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “tạo ra môi trường làm việc tích cực và cho nhân viên thấy họ được trân trọng sẽ khuyến khích sự gắn kết đội ngũ.”

Cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho nhân viên

“Để gắn kết nhân viên tốt hơn, hãy giao tiếp cởi mở, cung cấp những hỗ trợ cần thiết, lãnh đạo làm gương, và luôn đưa các phản hồi đúng lúc.”

Tôn trọng các nhu cầu cân bằng việc làm – cuộc sống của nhân viên

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training phát hiện ra rằng khi nhân viên cảm thấy quản lí hỗ trợ cho sức khỏe, sự thoải mái, và hạnh phúc của họ, họ sẽ gắn kết hơn với công việc. Họ sẵn sàng bỏ thêm nỗ lực cho công ty khi họ biết sức khỏe cá nhân của họ được quan tâm.”

Xây dựng niềm tin như một nhà quản lí:

“Những nhân viên tin tưởng và cảm thấy được tôn trọng bởi quản lí của họ sẽ cảm thấy tự tin để tự do ngôn luận mà không sợ bị nhận hậu quả.” Nghiên cứu của Dale Carnegie Training

Tìm hiểu cuộc sống cá nhân của nhân viên:

Nghiên cứu đào tạo Dale Carnegie cho thấy: “66% nhân viên tin rằng các nhà quản lý không quan tâm đến cuộc sống cá nhân của họ.”

Đối xử với nhân viên theo kiểu “một con người có giá trị” về kĩ năng, hơn là kiểu “những kĩ năng giá trị”:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với nhân viên, xây dựng văn hóa tương tác trong đội ngũ mạnh, và lãnh đạo theo cách “Tập trung vào con người” của nhà quản lí sẽ tạo ra một môi trường gắn kết, trong đó nhân viên có thể làm việc ở hiệu suất cao nhất có thể.”

Liên tục khích lệ và truyền cảm hứng cho các nhân viên được trả lương thấp:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training phát hiện: “45% các nhà quản lý và giám sát viên thì gắn kết; chỉ 23% các nhân viên ở các cấp khác thì gắn kết. Các nhân viên gắn kết hơn có xu hướng làm việc trong các công ty lớn, là thành viên của các nhà quản lý cấp cao, có trình độ đại học, và kiếm được hơn năm mươi nghìn đô hằng năm.”

Khuyến khích việc đặt cảm xúc vào công việc và bạn sẽ xây dựng lòng tin ở nhân viên, khiến họ sẵn sàng nỗ lực cho công ty nhiều hơn:

Theo khảo sát của Scarlett, “Gắn kết đội ngũ là một mức độ đo lường các cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực dành cho công việc, quản lý, đồng nghiệp, và tổ chức gây ảnh hưởng đến tinh thần học hỏi và hiệu suất làm việc của nhân viên tại công ty.”

Tạo cảm xúc tích cực nhiều hơn tại nơi làm việc:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training phát hiện: “cảm xúc tích cực gây ra một cảm giác hài lòng mạnh mẽ cho nhân viên. Chúng làm tăng năng lượng và nâng cao hiệu suất của một người và làm cho anh/cô ấy có khả năng giúp đỡ người khác (đồng nghiệp) hoàn thành nhiệm vụ.”

“khi làm việc với con người, hãy nhớ rằng họ không phải là một cỗ máy, mà là một thực thể với những cảm xúc.”

Tạo ra quyền tự chủ:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training thấy rằng “nhân viên có kết nối cảm xúc với một tổ chức thường cảm thấy họ có khả năng tự chủ, và có xu hướng gắn bó với công ty, cho phép họ hoàn thành công việc tốt hơn trong thời gian ít hơn và giảm chi phí đổi nhân viên”.

Tạo ra cảm giác được trân trọng. giúp nhân viên cảm thấy có giá trị với đội ngũ và với công ty:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “60% nhân viên cảm thấy họ có ảnh hưởng đến định hướng của công ty thì gắn kết.”

Lời khuyên giúp gắn kết đội ngũ
Lời khuyên giúp gắn kết đội ngũ

Xây dựng sự tự tin vào nhân viên của bạn; ca ngợi những cải thiện nhỏ nhất:

“Khen ngợi để người khác luôn phấn đấu xứng đáng với lời khen đó.”- Dale Carnegie

Sự nhiệt tình là chìa khóa then chốt, hãy tạo sự nhiệt tình cho công việc:

“Khi nhân viên cảm thấy nhiệt tình với công việc của họ, họ phấn đấu hơn, sẵn lòng hơn, và thậm chí bắt đầu tư duy “vượt ra khỏi vùng an toàn” để hoàn thành một công việc hoặc nhiệm vụ.” – Nghiên cứu của Dale Carnegie Training

Trao quyền cho nhân viên của bạn:

DCT cho thấy “65% những nhân viên nói rằng họ hài lòng với số lượng ý kiến họ đóng góp cho các quyết định ảnh hưởng đến công việc của họ thì gắn kết.”

Truyền cảm hứng cho nhân viên! khuyến khích sự hào hứng trong công việc:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “Cho nhân viên thấy nỗ lực của họ đóng góp như thế nào cho sự thành công của đội ngũ và tổ chức khiến họ gắn kết hơn.”

Tạo động lực:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training phát hiện: “nhân viên cần phải cảm thấy rằng những gì họ làm rất có ý nghĩa và rằng họ đang làm việc cho một công ty thành công.”

Ngiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “sự gắn kết đội ngũ nên bắt đầu từ quá trình tuyển dụng. Gắn kết nhân viên mới, những người cần để phát triển các kỹ năng làm việc hiệu quả. Giao tiếp để họ hiểu vai trò và trách nhiệm mình.

Phản hồi cho nhân viên để họ hiểu họ đang đi đúng hướng:

Nhân viên, đặc biệt là những nhân viên mới, muốn xây dựng những kỹ năng mới và cải tiến liên tục như các chuyên gia. Hầu hết thời gian, kích thích phi tài chính có tầm quan trọng đặc biệt lớn cho sự gắn kết của nhân viên.

Khuyến khích nhân viên hoàn thiện bản thân:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “53% nhân viên gắn kết hoàn toàn nói rằng họ học được rất nhiều từ người giám sát của họ.”

Lắng nghe ý kiến nhân viên:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “khi một tổ chức khuyến khích giao tiếp cởi mở và chân thành, nhân viên cảm thấy gắn kết nhiều hơn. Họ hoan nghênh cơ hội để chia sẻ những mối quan tâm, trăn trở và làm việc với nhau để cùng tìm giải pháp.”

Huấn luyện và đào tạo:

Huấn luyện, đào tạo và mang đến cho nhân viên cơ hội để phát triển những kỹ năng mới. “Đầu tư vào các chương trình đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài là một cách khác để nâng cao mức độ gắn kết.”

Hướng dẫn cho nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới.

Gắn kết giá trị nhân viên và giá trị công ty:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training thấy rằng: “nhân viên cần phải cảm thấy rằng họ thuộc về một cộng đồng có cùng giá trị với mình. Khi nhân viên thấy những hoạt động tổ chức phù hợp với các giá trị của họ, họ sẽ gắn kết với tổ chức đó.”

Xác định tài năng của tất cả các thành viên trong đội ngũ:

Xác định cách các thành viên trong đội ngũ có thể bổ sung cho nhau qua việc hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, điều này tạo ra tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần làm việc đội nhóm tốt hơn.

Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển kỹ năng và phát triển:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “cơ hội phát triển, trau dồi các kỹ năng và thử những điều mới mang đến sự gắn kết.”

Xây dựng văn hoá gắn kết:

Thông qua thái độ và hành động tích cực, lãnh đạo cấp cao có thể xây dựng văn hóa gắn kết và truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên. Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy “60% nhân viên có niềm tin vào ban lãnh đạo cấp cao và nghĩ rằng các nhà lãnh đạo cấp cao đang dẫn dắt tổ chức đi đúng hướng thường gắn kết hoàn toàn, trong khi chỉ một phần ba không đồng tình với quan điểm trên.”

Xây dựng kế hoạch và chiến lược gắn kết đội ngũ:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy rằng “mặc dù 90% các tổ chức nói sự gắn kết tác động đến thành công của việc kinh doanh, nhưng có đến 75% công ty không xây dựng kế hoạch hay chiến lược gắn kết đội ngũ. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào,vì các nhân viên gắn kết là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.”

Đo lường mức độ gắn kết của nhân viên:

Quản lý nhân viên làm việc hiệu quả là một quá trình liên tục. Lãnh đạo cấp cao cần phải đầu tư thời gian và nguồn lực để đo lường mức độ gắn kết của nhân viên. Bảng khảo sát và phỏng vấn trực tiếp là những phương pháp được khuyến khích. Nhân viên cần phải tự tin rằng họ có thể bày tỏ quan điểm cá nhân và cảm thấy chắc chắn rằng khi họ đưa ra những ý kiến, họ được an toàn từ việc nhận các hậu quả.

Khen thưởng và ca ngợi các thành viên gắn kết:

Khen thưởng các nhân viên và quản lý tăng năng suất làm việc và đã xây dựng sự nhiệt tình trong tổ chức. Lợi ích và ưu đãi có thể được tùy chỉnh để thu hút đội ngũ nhân viên khác. Nhìn nhận và khen ngợi nhân viên bên cạnh những ưu đãi về vật chất để nâng cao mức độ gắn kết.

Thúc đẩy tinh thần đồng đội và hợp tác:

“Làm việc theo nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung, khả năng định hướng các cá nhân hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Đó là nhiên liệu cho phép những người bình thường đạt được kết quả phi thường.”

Khuyến khích sự gắn kết dài hạn:

Nghiên cứu của Dale Carnegie Training cho thấy: “Sự gắn kết lâu dài bắt đầu với việc giao tiếp tốt giữa các lãnh đạo với nhân viên, cũng như giữa nhân viên với nhân viên, nuôi dưỡng một môi trường làm việc tích cực.”

“Bạn phải nắm bắt được trái tim của một nhân viên tài năng trước khi não của anh ta có thể làm tốt nhất việc của nó. “

Nguồn: Dale Carnegie

Doãn Thị Thùy Linh

Doãn Thị Thùy Linh là content writer tại Công ty cổ phần phần mềm CoffeeHR Việt Nam. Với định hướng trở thành người chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất về Quản trị Nhân sự dành cho HR và Nhà quản trị, chị Linh mong muốn việc vận hành và ứng dụng Phần mềm HRM trong các doanh nghiệp được hệ thống hóa và hiệu quả.

Thảo luận & hỏi đáp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn ơi, bài viết này có hữu ích với bạn chứ?

Đánh giá bài viết

Bài viết nổi bật

Đăng ký tư vấn

Đăng ký nhận tư vấn với chuyên gia
Báo chí nói về CoffeeHR
Khách hàng của CoffeeHR

Đăng ký CoffeeHR

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại trong 24h làm việc.

Hotline

0973 060 459

Hà Nội & Khu vực phía Bắc

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp Đông, Chung cư học viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh & Khu vực phía Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Số 11A Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, HCM

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ COFFEEHR