Những câu chuyện triển khai và vận hành thành công của Khách hàng

Câu chuyện thành công

FIINGROUP – CHUẨN HÓA QUÁN TRỊ NHÂN SỰ CÙNG CoffeeHR

Bài toán từ FiinGroup FiinGroup (previously StoxPlus) liên kết với Nikkei Inc. và QUICK Corp, tự hào là doanh nghiệp tiên phong ở Việt nam trong cung cấp dịch vụ thông tin tài chính, thông tin doanh nghiệp và báo cáo phân tích ngành ở Việt Nam. Tính đến nay, FiinGroup với hơn 100 nhân

Đọc thêm
Đăng ký nhận tư vấn với chuyên gia
Báo chí nói về CoffeeHR
Khách hàng của CoffeeHR
Di chuyển lên đầu