CoffeeHR là một môi trường làm việc nhiều năng lượng và gắn kết

Cơ hội việc làm

Tuyển dụng Business Analyst

[HCM] Tuyển dụng Business Analyst

I) Giới thiệu về công ty Công ty cổ phần phần mềm OOS Software là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Nhân sự cho doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm Business Analyst từ không có kinh

Đọc thêm
Tuyển dụng nhân viên triển khai CoffeeHR

[HN/HCM] Tuyển dụng Triển khai Phần mềm

I. Giới thiệu tổng quan về Công ty CP Phần mềm OOS Công ty Cổ phần Phần mềm OOS (OOS Software) là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Quản trị Nhân sự cho các Doanh nghiệp đầu ngành ở Việt Nam:

Đọc thêm
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

[HCM] Tuyển dụng Nhân viên Kinh Doanh

1. Giới thiệu về công ty Công ty cổ phần phần mềm CoffeeHR là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm và hơn 10 năm triển khai Phần mềm Nhân sự cho doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh cho mảng phần

Đọc thêm
Thuc tap sinh IT CoffeeHR

[HN] Tuyển dụng Thực tập sinh CNTT

I) Giới thiệu tổng quan về Công ty CP Phần mềm CoffeeHR Với hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển giải pháp phần mềm quản trị nhân sự cho nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam, CoffeeHR đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong nhiều lĩnh vực

Đọc thêm
Tuyển dụng Content MKT

[HN] Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

1) Giới thiệu tổng quan về Công ty CP Phần mềm CoffeeHR Với hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển giải pháp phần mềm quản trị nhân sự cho nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam, CoffeeHR đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong nhiều lĩnh vực

Đọc thêm
Tuyển dụng Business Analyst tại Hà Nội

[HN] Tuyển dụng Business Analyst (BA)

I) Giới thiệu tổng quan về Công ty CP Phần mềm CoffeeHR Với hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn và phát triển giải pháp phần mềm quản trị nhân sự cho nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam, CoffeeHR đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp đầu ngành trong nhiều lĩnh vực

Đọc thêm
Di chuyển lên đầu