Chia sẻ Kiến thức quản trị nhân sự Không giới hạn

Kiến thức quản trị nhân sự

Xu hướng tuyển dụng mới trong đại dịch COVID-19

Báo cáo từ Tổng Cục Thống kê, do ảnh hưởng từ sự bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19, thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2021 có tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng so

Đọc thêm
Di chuyển lên đầu