Điều khoản sử dụng

Thông qua việc truy cập và sử dụng bất kỳ chức năng, nội dung nào của trang thông tin điện tử này, khách hàng công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều khoản sử dụng của giải pháp.

CoffeeHR sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp các chức năng, nội dung trên website đến khách hàng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

1. Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của CoffeeHR đối với các đối tượng thể hiện trên website:
 • Trang web này và tất cả các nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của CoffeeHR hoặc bên thứ ba cấp phép cho CoffeeHR.
 • Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của CoffeeHR và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
 • Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của CoffeeHR là xâm phạm quyền của CoffeeHR. Khi đó, CoffeeHR có quyền yêu cầu khách hàng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

1. Quyền và trách nhiệm của CoffeeHR
 • CoffeeHR có trách nhiệm cung cấp tới khách hàng chất lượng và tính năng dịch vụ như đã cam kết.
 • CoffeeHR có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với khách hàng.
 • CoffeeHR có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.
 • Khi khách hàng truy cập website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của CoffeeHR, CoffeeHR sẽ không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
 • Thông tin của khách hàng đăng ký sử dụng giải pháp như Họ và tên, Địa chỉ, Email, Số điện thoại… (do khách hàng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau để sử dụng giải pháp) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của CoffeeHR, ngoài ra CoffeeHR có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  • Cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và CoffeeHR;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng; CoffeeHR sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin nhằm bảo vệ thông tin khách hàng không bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • CoffeeHR không sử dụng thông tin của khách hàng ngoài các mục đích có liên quan đến cung cấp và sử dụng giải pháp phần mềm quản trị nhân sự chuyên sâu CoffeeHR.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, CoffeeHR có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các đơn vị tương đương liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.
  • Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ và đảm bảo bảo mật trên máy chủ giải pháp.
  • Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu : Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu CoffeeHR thực hiện.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ, thời gian cung ứng dịch vụ đến CoffeeHR. Khi tiếp nhận những phản hồi này, CoffeeHR sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, CoffeeHR sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • CoffeeHR cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, CoffeeHR sẽ thông báo tới khách hàng bằng văn bản.
 • CoffeeHR cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê số điện thoại, email cũng như các thông tin khác của khách hàng tới bên thứ ba. Trong trường hợp nhận được tin nhắn, Email không từ CoffeeHR, khách hàng cần thông báo trực tiếp đến CoffeeHR.
 • CoffeeHR được quyền triển khai các giải pháp phòng chống rủi ro khi cung cấp và sử dụng dịch vụ cho cả Mobifone và khách hàng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng chống gửi nội dung trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, đạo đức Việt Nam; giới hạn mọi chiến dịch chỉ được chạy trong khoảng thời gian : 8:00 AM – 21:00 PM; chống giả mạo số; chống thất thoát cước viễn thông quốc tế…
 • Tất cả các thông tin, tài liệu được khách hàng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, CoffeeHR được phép sử dụng các thông tin, dữ liệu này để phục vụ cho các công việc liên quan đến cung cấp dịch vụ như nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo việc cung cấp dịch vụ phù hợp với Pháp luật Nhà nước và các Quy ước Quốc tế, đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục Việt Nam; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật khi cung cấp dịch vụ; đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như những đơn vị, cá nhân có liên quan trực tiếp tới dịch vụ và các công tác khác liên quan đến dịch vụ.
2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu và dữ liệu của khách hàng.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm những thông tin, tài liệu đưa lên website thuộc quyền hạn sử dụng của mình
 • Khách hàng được xem, chiết xuất hoặc chia sẻ thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) chỉ với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền thuộc về CoffeeHR: ‘©2021 Copyright by CoffeeHR.”
 • Khách hàng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của CoffeeHR; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những khách hàng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của CoffeeHR.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo mọi thông tin, nội dung khách hàng đăng tải lên website CoffeeHR đều phải tuân thủ đúng theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. CoffeeHR sẽ không chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp người dùng vi phạm nội dung đăng tải lên website theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung truyền tải trước pháp luật và đảm bảo rằng :
  • Nội dung khách hàng cung cấp thuộc quyền sở hữu, và/hoặc có bản quyền hợp pháp
  • Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Luật báo chí, Luật văn quyền, Luật sở hữu trí tuệ, pháp lệnh về bưu chính viễn thông, các qui định khác về pháp luật.
  • Nội dung không xâm phạm và không ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ và các quyền hợp pháp của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.
  • Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý tùy theo mức độ vi phạm của khách hàng. MobiFone có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 2. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa CoffeeHR và khách hàng liên quan đến việc sử dụng các thông tin và dịch vụ trên website. CoffeeHR có quyền điều chỉnh nội dung thông báo và cập nhật trên website cung cấp dịch vụ.