Quickly troubleshoot complex payroll problems

C&B

Improve employee satisfaction with the C&B . experience

Một yếu tố giữ chân nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp là sự đúng hạn, minh bạch trong thanh toán công, lương. 

Phương pháp truyền thống thường mất nhiều thời gian và dễ gặp sai sót. Không chỉ khiến bản thân phòng HCNS mệt mỏi, áp lực mà nhân viên khác cũng thất vọng khi liên tục chờ đợi. 

Hơn nữa, nhân viên khi nhận báo cáo lương thường không hiểu mức lương của mình từ đâu ra. Họ chưa nắm rõ được các khoản trừ thuế cá nhân hay báo hiểm.

So, with technology from CoffeeHR, the experience of wages and benefits for employees becomes many times more accurate, timely and easier. 

“1
CoffeeHR has built a comprehensive human resource management platform, which can be flexibly designed and thoroughly solves industry-specific Timekeeping - Payroll problems. I believe CoffeeHR will become the leading solution to support businesses in effective human resource management.
Ms. Tran Thi Luu
HRM at Van Phong Electronics
Flexibility in calculating Work, Salary, Bonus

Việc thay đổi liên tục trong chính sách lương – thưởng là khó tránh khỏi khi doanh nghiệp. Với CoffeeHR, doanh nghiệp sẽ:

  • Flexibility to change the appropriate salary formula according to the change of business activities (User Define)
  • Xây dựng thư viện công thức Lương – Thưởng cho các vị trí khác nhau trong Tổ chức
Time attendance / Convenient leave
  • Tích hợp với nhiều phương pháp chấm công như: GPS, FaceID, Máy chấm công. 

  • Nhân viên chủ động chấm công, theo dõi trạng thái Công Lương cá nhân. 

  • Chức năng cảnh báo những sai lệch, giúp nhân sự giải trình kịp thời mà không cần chờ thông báo vào cuối tháng từ HCNS.

  • Quy trình xin – phê duyệt nghỉ phép được đẩy nhanh, loại bỏ nhiều đơn từ. 

Scroll to Top

Register for CoffeeHR

Please complete the information below. We will be in touch within 24 working hours.

Hotline

0973 060 459

Hanoi & Northern Area

Address: 2nd Floor, Dong Tower, Defense Academy Apartment, Nguyen Van Huyen Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi

City. Ho Chi Minh & Southern Area

Address: 3rd floor, 64 street, 8 CityLand Park Hills, Ward 10, Go Vap District, City. Ho Chi Minh

CONTACT FOR FREE CONSULTING COFFEEHR