Standard assessment, proper recognition of personnel's efforts

EVALUATION

Intuitive, accurate assessment with intelligent analysis tools

Quy trình đo lường, đánh giá là bước cần thiết để Doanh nghiệp định hướng phát triển trong tương lai. Nhưng, các phương pháp thủ công thường khiến Nhà quản trị khó nhìn nhận trực quan. 

CoffeeHR xây dựng một nền tảng đánh giá đồng nhất với công cụ máy học tự động dựa theo bộ tiêu chí linh động của Doanh nghiệp bạn. 

Không còn suy đoán, không còn ý kiến chủ quan, kết quả đánh giá luôn phản ánh chính xác. Qua đó tạo động lực làm việc và khiến nhân sự cảm thấy được trân trọng

“1
Performance evaluation is an important requirement in our company - a company operating in the high-tech sector. We love CoffeeHR's brand new approach. That's how software has changed the relationship between employees and management and the way people think about HR.
Ms. Doan Thi Hong Van
HRD at Atalink Technology
Flexible, customizable evaluation

Mỗi khi tiêu chí đánh giá thay đổi là một lần HCNS quay cuồng trong vòng xoáy học tiêu chí mới, sửa kết quả, sửa mức tiền thưởng. CoffeeHR sẽ mang tới sự yên tâm: 

  • Chỉnh sửa tiêu chí đánh giá trực tiếp và linh động

  • Mọi điều chỉnh tự động áp dụng ngay vào toàn hệ thống. 

  • Xây dựng đa phương pháp đánh giá như KPI, OKR, ASK, 360,…. với từng phòng ban cho đến từng vị trí cụ thể. 

  • Liên kết với nhiều phần mềm quản lý khác

An overview of the Company's performance

Liên kết giữa đánh giá về hiệu suất với tiêu chí về năng lực, đãi ngộ mà từng vị trí yêu cầu, Người lãnh đạo có thể xác định ngay điểm cần cải thiện, phát huy. Từ đó định hướng vận hành và chiến lược tương lai cho Doanh nghiệp. 

Mỗi nhân sự có nhận định rõ ràng về năng lực thực tế. Đề xuất những điều chỉnh phù hợp với nguyện vọng cá nhân.

Decentralization of evaluation by position

Phân quyền đánh giá là một yêu cầu quan trọng từ các CEOs. Một ma trận phân quyền không tốt có thể làm cho việc đánh giá không đạt mục tiêu tăng động lực, làm mất thời gian và tăng ma sát nội bộ. Với CoffeeHR:

  • Tùy chỉnh phân quyền đánh giá  

  • Tiết kiệm thời gian trong việc phân quyền, 

  • Tạo luồng đánh giá rõ ràng, tiện lợi.

Scroll to Top

Register for CoffeeHR

Please complete the information below. We will be in touch within 24 working hours.

Hotline

0973 060 459

Hanoi & Northern Area

Address: 2nd Floor, Dong Tower, Defense Academy Apartment, Nguyen Van Huyen Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi

City. Ho Chi Minh & Southern Area

Address: 3rd floor, 64 street, 8 CityLand Park Hills, Ward 10, Go Vap District, City. Ho Chi Minh

CONTACT FOR FREE CONSULTING COFFEEHR