Constantly improving the quality of resources

TRAINING

Empowering employees to improve themselves

Một trong những lý do khiến nhân tài lựa chọn nghỉ việc tại tổ chức là bởi họ không thấy cơ hội phát triển bản thân.  

Ngược lại, với mỗi Doanh nghiệp, một Good human resources will create a great competitive advantage in the market. 

Vậy nên, kế hoạch đào tạo nhân sự dài hạn, xuất phát từ yêu cầu năng lực của các vị trí trong tổ chức, là cần thiết. 

CoffeeHR sẽ xây dựng một bức tranh tổng quan về năng lực, kế hoạch đào tạo với dự kiến phân bổ chi phí cụ thể.

“1
CoffeeHR not only performs well in the role of information management. This platform has provided us with tools to build training plans, develop human resources automatically in the organization.
Ms. Doan Thi Hong Van
HRD at Atalink Technology
Xây dựng đào tạo theo khung năng lực của từng vị trí

Starting from the competency framework attached to each location, businesses can easily measure the distance. From there, personalize the training plan for each employee accordingly. 

Quy trình đào tạo được tự động hóa, đem đến trải nghiệm dễ dàng và chủ động cho tất cả các cấp nhân sự. 

Forming a learning culture in the enterprise
  • Xây dựng nền tảng trao đổi kiến thức nội bộ, khuyến khích văn hóa học tập. 

  • Sau mỗi khóa đào tạo, nhân sự sẽ hoàn thiện bài kiểm tra ngắn hoặc thực hành trực tiếp,  tùy theo mong muốn của Nhà Quản trị.  

  • Đánh giá hiệu quả đào tạo một cách trực quan qua kết quả kiếm tra. 

Track personnel training costs, commit to training reimbursement

Toàn bộ quá trình đào tạo được cập nhật trên CoffeeHR, từ khi đăng ký tham gia cho tới đánh giá hiệu quả. 

Đặc biệt là công cụ dự tính chi phí và báo cáo tổng kết chi phí đào tạo. Với công cụ này, Nhà Quản trị có thêm cơ sở định hướng cho những kỳ đào tạo tiếp theo với sự phân bổ ngân sách phù hợp, hiệu quả. 

Scroll to Top

Register for CoffeeHR

Please complete the information below. We will be in touch within 24 working hours.

Hotline

0973 060 459

Hanoi & Northern Area

Address: 2nd Floor, Dong Tower, Defense Academy Apartment, Nguyen Van Huyen Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi

City. Ho Chi Minh & Southern Area

Address: 3rd floor, 64 street, 8 CityLand Park Hills, Ward 10, Go Vap District, City. Ho Chi Minh

CONTACT FOR FREE CONSULTING COFFEEHR