Eliminate paperwork, wait time, and make a great first impression with new employees.

ONBOARDING & OFFBOARDING

Retain employees with an impressive welcome

CoffeeHR makes for a great first day for new members of the organization. Ask for a favor With the integration of technology, instead of spending time on complicated procedures, businesses can focus on building a cohesive and meaningful welcome experience. 

“1
Less hard-copy procedures, more practical activities bring quick connection between new employees and company.
Ms. Nguyen Chieu Ly
HRM at Geniee Vietnam
Cổng thông tin dành riêng cho nhân sự mới

Không để ngày đầu tiên làm việc của nhân sự mới trở nên nhàm chán và lạc lõng bởi những thủ tục, giấy tờ phức tạp. Bởi lúc này, nhân sự vẫn còn nhiều hứng thú, họ nên được chào đón, tương tác với thành viên khác và có cái nhìn trực quan về lộ trình làm việc. 

  • Giảm tải giấy tờ, chủ động chính sửa thông tin trên hệ thống

  • Nắm bắt quy trình làm việc, người quản lý trực tiếp, tài sản kế thừa thông qua Job Info, Asset và Career Path

  • Nhân sự mới dễ dàng kết nối với doanh nghiệp ngay ngày đầu

Tự động hóa quy trình tiếp nhận nhân viên mới.
  • Sơ đồ nhiệm vụ cần làm dành cho Nhân viên Hành chính nhân sự, Người quản lý trực tiếp khi đón mừng nhân viên mới. 

  • Theo dõi tiến trình tiến nhận nhân viên

  • Tự động gửi thông báo tới toàn bộ nhân viên về nhân sự mới. Thúc đầy văn hóa chào mừng và tránh giới thiệu nhiều lần.

  • Tự động gửi email liên quan tới quá trình Onboarding

Appreciate the staff with deep thanks

Breakups are an inevitable part of every business.

With Coffee, HCNS easily sends gratitude letters and shares with employees who quit their jobs. You can understand the psychology behind the departure and leave them with a lasting positive impression of the organization.

Scroll to Top

Register for CoffeeHR

Please complete the information below. We will be in touch within 24 working hours.

Hotline

0973 060 459

Hanoi & Northern Area

Address: 2nd Floor, Dong Tower, Defense Academy Apartment, Nguyen Van Huyen Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi

City. Ho Chi Minh & Southern Area

Address: 3rd floor, 64 street, 8 CityLand Park Hills, Ward 10, Go Vap District, City. Ho Chi Minh

CONTACT FOR FREE CONSULTING COFFEEHR