COFFEEHR OVERVIEW


Chúng tôi đưa ra một giải pháp tối ưu hóa Quản trị nhân sự trên nền tảng công nghệ Cloud dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Triển khai phần mềm HRM giờ đây sẽ trở nên gọn nhẹ, đơn giản và hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng môi trường tương tác đa chiều giữa Ban Lãnh đạo với tất cả thành viên của Doanh nghiệp.

Recruitment
Onboarding
Organization Management
Profiles
C&B (Time Attendance, Payroll, Insurance, PIT)
Training
Performance
Employees Self Services
HR Reports, DashboardsSERVICE PACKAGES

Essential Package
Advance Package
#
Function list of CoffeeHR
Essential
Advance
I
Organizational Management (OM)
II
Recruitment (Hiring)
III
Onboarding, Offboarding
IV
Profiles
V
HR Process
VI
Time Attendance - Leave - Payroll - PIT - Insurance (C&B)
VII
CoffeeHR Portal
VIII
Competency
IX
Training Management
X
Perfomance
XI
Asset Allocation Management
XII
Internal Social Network (GapoWork)
XIII
Mobile App
XIV
Support Services
XV
System Administration
XVI
Calender
XVII
HR Reports, Dashboards
Scroll to Top

Register for CoffeeHR

Please complete the information below. We will be in touch within 24 working hours.

Hotline

0973 060 459

Hanoi & Northern Area

Address: 2nd Floor, Dong Tower, Defense Academy Apartment, Nguyen Van Huyen Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi

City. Ho Chi Minh & Southern Area

Address: 3rd floor, 64 street, 8 CityLand Park Hills, Ward 10, Go Vap District, City. Ho Chi Minh

CONTACT FOR FREE CONSULTING COFFEEHR