Hệ thống hóa Quản lý Đội Ngũ Giáo viên, Nhân sự Ngành Giáo dục


Giáo dục & Đào tạo


Đặc thù ngành Giáo dục

Quản lý hồ sơ, cảnh báo thời hạn đội ngũ giáo viên

Quản lý hồ sơ Giáo viên không chỉ có thông tin cơ bản. Vấn đề thời hạn bằng cấp, chứng chỉ hay tài sản tri thức luôn được chú trọng

Giáo viên giảng dạy linh động theo ca

Giáo viên giảng dạy linh động theo ca, thường xuyên điều chuyển trong hệ thống trung tâm. 

Kiểm soát ngày công thế nào để chính xác và mang tính kịp thời?

Chính sách lương phức tạp dành cho các hình thức giảng dạy

Bài toán Lương Ngạch bậc dành cho giáo viên. Với những hệ thống giáo dục tư, việc tính lương đòi hỏi hơn. Giáo viên thường chỉ dạy 1-2 ca, nhận lương theo ca, theo giờ, theo phút

Một số cơ sở đào tạo có quy định đơn giá lương khác nhau về hình thức dạy (ngoại khóa, trên lớp) hoặc cấp giảng viên (cơ hữu, hợp đồng, part-time, người nước ngoài,…)

Bài toán thu hút, tuyển dụng giáo viên chất lượng cao

Quy định nghiêm ngặt về biểu mẫu báo cáo

Về nội dung, về hình thức, về tính chính xác đều yêu cầu theo quy định Bộ Lao động và Bộ Giáo dục & Đào tạo


Cùng CoffeeHR Quản trị tốt hơn đội ngũ nhân sự

Cơ sở dữ liệu: dễ tìm, dễ kiếm, dễ theo dõi

 • 300 trường dữ liệu thông tin theo từng cơ sở giáo dục, phòng ban
 • Phân chia các cấp giáo viên: cơ hữu, hợp đồng, part time, người nước ngoài,...
 • Hệ thống cảnh báo hết hạn bằng cấp, cảnh báo sai lệch trong C&B, cảnh báo thai sản,…
 • Theo dõi toàn bộ quá trình giảng dạy
 • Cập nhật thông tin dễ dàng, không giới hạn mở rộng quy mô
 • Tiết kiệm chi phí, không gian lưu trữ so với giấy tờ truyền thống
Giao diện bảng tổng hợp công từ máy chấm công của CoffeeHR

Quản lý công ngành Giáo dục không còn khó khăn

 • Hỗ trợ chấm công GPS. Chấm dứt việc tích vân tay, chồng chéo dữ liệu công mỗi khi giáo viên điều chuyển trong ngày

 • Linh động thiết lập ca theo từng lớp học

 • Tùy chỉnh cài đặt định vị chấm công, thời gian đi muộn về sớm cho phép 

 • Một hồ sơ nhân sự có thể chấm công nhiều lần trong ngày tại nhiều địa điểm

 • Phân mã ca làm việc theo vị trí, thời gian, loại ca (lớp tối, lớp ngày, lớp cuối tuần, ca dạy trên lớp, ca hoạt động ngoại khóa). Tiện lợi theo dõi, dễ tính lương

Bài toán Lương chỉ là vấn đề nhỏ

 • CoffeeHR giải quyết triệt để Lương Ngạch Bậc, Đơn giá lương từng ca dạy,….
 • Linh động hóa công thức lương, thưởng, đãi ngộ theo từng cấp giáo viên
 • Hỗ trợ Quyết toán Thuế cho giáo viên ngoại quốc
 • Cần ít nhất 3 ngày để tính lương cho hơn 200 nhân sự. Với CoffeeHR, toàn bộ quy trình C&B chỉ trong 1 giờ.
bảng lương

Phát triển nguồn lực thông qua tuyển đúng người

 • Liên kết với tất cả website tuyển dụng tại Việt Nam

 • Hệ thống chấm điểm trực tiếp khi phỏng vấn

 • Xây dựng thương hiệu Nhà Tuyển dụng, thu hút Nhân lực giảng dạy chất lượng cao

Trực quan theo dõi bằng Dashboard thông minh

 • Hỗ trợ báo cáo Gridview, Report, Bảng biểu và Dashboard tiện lợi quan sát: biến động nhân sự, chi phí nhân sự, định biên, phễu tuyển dụng,…
 • Báo cáo cập nhật theo thời gian thực
 • Thiết lập template biểu mẫu báo cáo theo nhu cầu của doanh nghiệp


Nền tảng công nghệ đa tiện ích


CoffeeHR đã đồng hành cùng 200+ doanh nghiệp và 160.000+ active user

Đăng ký nhận tư vấn với chuyên gia
Báo chí nói về CoffeeHR
Khách hàng của CoffeeHR
Di chuyển lên đầu