Ngày mới nhiều năng lượng và sáng tạo cùng CoffeeHR

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

logo coffeehr
Tầm nhìn của CoffeeHR
  • Chuyên sâu DUY NHẤT sản phẩm Phần mềm Quản trị Nhân sự (One Product One Company), 
  • Top 3 thương hiệu phần mềm Nhân sự tại Việt Nam dành cho Doanh nghiệp SME
  • Chúng tôi chú trọng chất lượng hơn số lượng, với định hướng xây dựng tệp Loyalty Customer. 

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Không ngừng nghiên cứu, cải tiến và phát triển
2010
VERSION 1.0

Hoàn thiện
giải pháp
CoreHRM và Payroll

2015
VERSION 2.0

Hoàn thiện
giải pháp
HRM Tổng thể

2018
VERSION 3.0

Phát triển các
phiên bản chuyên sâu
theo đặc thù ngành

2020
VERSION 4.0

Cung cấp
Phần Mềm Nhân Sự
trên nền tảng Cloud

Di chuyển lên đầu