NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp là ngành chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam suốt một thời gian dài. Hiện nay, ngành này vẫn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Đặc điểm QTNS ngành Nông nghiệp
Lợi ích khi ứng dụng phần mềm CoffeeHR