Quyết toán Thuế 2022: Thời hạn, thủ tục và hướng dẫn chi tiết kê khai Online

Quyết toán Thuế 2022: Thời hạn, thủ tục và hướng dẫn chi tiết kê khai Online

Quyết toán Thuế
Cỡ chữ

Tài liệu chi tiết về Thời hạn, thủ tục, lưu ý khi Quyết toán Thuế năm 2022 dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Hướng dẫn thao tác kê khai Thuế Thu nhập Cá nhân và Thu nhập doanh nghiệp 2022

Quyết toán Thuế là gì

Quyết toán Thuế là công tác định kỳ bắt buộc với tất cả doanh nghiệp và người đang đi làm. Đây là hoạt động xác định, kiểm tra giá trị, khối lượng và tính hợp lệ về nội dung công việc của một tổ chức hay một cá nhân trong tổ chức. 

Theo đó, tùy từng doanh nghiệp có thể quyết toán từng quý, theo năm hay 5 năm một lần.

Quyết toán Thuế 2022

Các loại Thuế cần Quyết toán

Doanh nghiệp sẽ cần chú ý tới những loại thuế sau trong quá trình hoạt động và kinh doanh. 

 • Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế Thu nhập Cá nhân của nhân viên trong tổ chức được ủy quyền quyết toán
 • Các khoản đóng góp bảo hiểm
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế nhập khẩu
 • Thuế nhà thầu nước ngoài
 • Thuế chuyển nhượng vốn

Ngoài ra, tùy từng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp có thể chịu thêm ảnh hưởng của một số loại thuế sau: 

 • Thuế tài nguyên (với doanh nghiệp khai thác,…)
 • Thuế xuất khẩu (với doanh nghiệp xuất khẩu)
 • Thuế áp dụng đối với bất động sản
 • Thuế bảo vệ môi trường (với doanh nghiệp sản xuất, khai thác, xây dựng,…)
 • Thuế sử dụng đất/ Tiền thuê đất
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân và Thuế Thu nhập Doanh nghiệp là chính. 

Thời hạn quyết toán Thuế năm 2022

Theo các văn bản hướng dẫn Quyết toán Thuế từ Tổng cục Thuế và Bộ Tài Chính, thời hạn để doanh nghiệp và cá nhân hoàn thiện công tác Quyết toán Thuế như sau:

Thời hạn nộp Quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

– Với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch, chậm nhất là ngày 31/3/2022

– Với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

– Riêng với những doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ khi xảy ra. 

Thời hạn nộp Quyết toán thuế TNCN năm 2022

Doanh nghiệp, Cá nhân cần Quyết toán Thuế với thu nhập TNCN của năm 2021 theo thời hạn sau:

– Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn là ngày 31/3/2022.

– Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán thuế Thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn là ngày 30/4/2022.

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2022

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế. Bao gồm trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Thủ tục Quyết toán Thuế 2022

Trình tự Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhậpQuyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp, cá nhân cần thu thập chứng từ, sổ sách, hóa đơn liên quan và chuẩn bị cho quyết toán. Nếu cá nhân ủy quyền cho Doanh nghiệp quyết toán Thuế TNCN, doanh nghiệp sẽ là người chuẩn bị giấy tờ. Nếu cá nhân không ủy quyền, bạn phải liên lạc với doanh nghiệp để nhận giấy tờ về bảng lương thưởng,…

2. Gửi hồ sơ kê khai thuế tới cục Thuế tại địa phương. Có thể theo hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Ngày tiếp nhận sẽ là ngày bạn nộp

– Thông qua đường bưu chính. Ngày tiếp nhận sẽ là ngày cơ quan Thuế nhận được từ chuyển phát. Vì thế, bạn cần đảm bảo gửi sớm trước hạn phòng trừ những tình huống phát sinh

– Thông qua giao dịch điện tử. Ngày tiếp nhận sẽ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Có thể trong hoặc chậm 1 ngày. 

3. Cục Thuế tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra. 

4. Nếu phát hiện điểm bất thường, Cục Thuế có thể cử thanh tra xuống làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Thanh tra sẽ gửi thông báo trước 2 tuần.

Hướng dẫn kê khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online 2022 

Hiện nay, bạn có thể thực hiện kê khai Thuế TNCN Online trên hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục thuế. 

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tại đây và đăng nhập theo thông tin mã số thuế, mã kiểm tra của người nộp thuế. Chọn đăng ký nếu đây là lần đầu nộp thuế điện tử

Quyết toán Thuế

Bước 2: Chọn “Quyết toán Thuế”, chọn “Kê khai trực tuyến”

Bước 3: Điền nội dung kê khai trực tuyến

 • Điền các thông tin liên lạc, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (trên giấy tờ),…của người tự quyết toán
 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Đọc kỹ và tùy trường hợp của bạn để chọn cơ quan quyết toán thuế
 • Loại tờ khai: Tờ khai chính thức
 • Năm: 2021

Bước 4: Ấn “tiếp tục” và thực hiện kê khai quyết toán thuế

 • (1) – (6) và (15) – (19): Hệ thống sẽ tự nhập
 • Các mục còn lại, người tự quyết toán sẽ nhập. Lưu ý mục (10) và (12) – (14) chỉ điền nếu có
 • Các mục tiếp theo, điền theo thông tin yêu cầu.
 • Lưu ý: [21]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có). Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.
 • Sau khi điền xong chọn “Hoàn thành kê khai”

Quyết toán Thuế Online

Bước 5: Kết xuất XML

Bước 6: Chọn Nộp tờ khai, nhập mã và thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ báo Nộp tờ khai thành công

Bước 7: Chọn In tờ khai

Bạn tải itax viewer để mở file tờ khai theo định đạng XML => In => Ký tên người khai thuế

Bước 8: Cầm theo CMND/CCCD, các chứng từ liên quan, tờ khai thuế vừa in tới Cơ quan Thuế.

Hoàn thuế Thu Nhập Cá Nhân 2022

Người được hoàn thuế:

 • Số thuế tạm nộp cao hơn số thuế phải nộp sau khi quyết toán
 • Thu nhập tính thuế chưa đến mức nộp thuế nhưng cá nhân đã nộp

Trong trường hợp này, bạn phải làm hồ sơ đề nghị hoàn trả thay vì cục thuế chủ động hoàn trả người nộp. Có thể đến trực tiếp cục thuế hoặc thực hiện Online trên hệ thống Thuế điện tử của Tổng cục Thuế

Thời hạn hoàn thuế TNCN:

 • Thời gian tối đa 6 ngày từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau
 • Thời gian tối đa 40 ngày từ khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. 

Với những cá nhân thực hiện kê khai thuế TNCN trực tiếp tại cục thuế, có thể chọn bù trừ vào kỳ quyết toán thuế sau. 

Hướng dẫn khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp Online 2022

Hiện nay, bạn có thể thực hiện kê khai Thuế TNDN Online trên hệ thống Thuế Điện tử của Tổng Cục Thuế

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tại đây và chọn mục “Doanh nghiệp”. 

Chọn mục “Tổ chức không sử dụng chữ ký số” nếu doanh nghiệp bạn không có USB Chữ ký số. 

Bước 2: Tiến hành Đăng Nhập. Chọn Đăng ký nếu đây là lần đầu bạn nộp thuế điện tử.

Hướng dẫn đăng ký:

 • Tại giao diện đăng ký, điền chính xác thông tin doanh nghiệp
 • Tại bước này, bạn cần cắm USB chữ ký số vào máy tính đang dùng để hệ thống tự đọc và cập nhật mã dữ liệu. 
 • Ấn “Tiếp tục” khi hoàn thành
 • Giao diện “Dịch vụ Nộp Thuế điện tử” sẽ hiện ra. Bạn kiểm tra thông tin, ấn “Tiếp tục” và “Ký và gửi”. Sau đó nhập Mã PIN và hoàn thiện công tác đăng ký

Bước 3: Sau khi đã đăng ký/ đăng nhập, chọn “Nộp thuế”, chọn Ngân hàng mà doanh nghiệp thông qua để nộp thuế và “Tiếp tục”

Bước 4: Hoàn thiện các thông tin trên giao diện “Lập giấy nộp tiền”, “Truy vấn số thuế phải nộp”, “Kỳ thu/Ngày Quyết định/Thông báo”, “Nội dung các khoản nộp vào NSNN”. Lưu ý chọn đúng khoản thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và ấn “Hoàn thành”. Màn hình sẽ hiện giao diện tờ khai Thuế TNDN theo thông tin đã điền. Nếu không cần chỉnh sửa, ấn “Ký và nộp”. Nhập mã PIN của USB chữ ký số và tiến hành in tờ khai. 

Cách thứ 2 là trực tiếp tải file XML lên hệ thống điện tử.

Quyết toán thuế Online

Những lưu ý trong quá trình Quyết toán Thuế 

Đảm bảo hồ sơ quyết toán của doanh nghiệp đầy đủ 

Cụ thể, doanh nghiệp phải có giấy tờ vật lý với sổ sách và chứng từ kế toán. Hồ sơ được phân chia theo suốt quá trình kinh doanh cho đến khi kết thúc năm tài chính. Ngoài ra, kế toán phải đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện để được quyết toán thuế, không bị ấn định thuế. 

Trong trường hợp doanh nghiệp có thanh tra trực tiếp, cơ quan thuế sẽ thông báo trước 2 tuần. Vì vậy, hãy dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng những dữ liệu hỗ trợ công tác quyết toán thuế.

Rà soát tính hợp lý của chứng từ kế toán

Trong suốt thời gian hoạt động, việc thiếu sót thông tin, thất lạc giấy tờ là không thể tránh. Khi bạn đã thu thập đủ những giấy tờ mình cần, hãy thực hiện sàng lọc thông tin để đảm bảo nó hợp lý về mặt số liệu. 

Khi đã phát hiện những lỗ hổng, tìm cách giải quyết, bổ sung chỗ thiếu là tất yếu. Tránh trường hợp lúng túng khi thực hiện quyết toán thuế, khiến hóa đơn chứng từ bị loại. 

Thường xuyên cập nhật thông tin mới từ Tổng cục Thuế

Hàng năm, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đều phát hành những hướng dẫn chi tiết kèm lưu ý để doanh nghiệp chuẩn bị cho công tác quyết toán Thuế. Nhân sự tại bộ phận Kế toán cần theo dõi để nắm bắt những sự thay đổi trong quy định hiện hành. 

Rõ ràng trong quá trình quyết toán

Nếu bạn đã chuẩn bị tốt những điều trên, không có lý do gì mà tỏ ra ngại ngùng, thiếu rõ ràng, thiếu tự tin khi quyết toán Thuế. Tâm lý là một chìa khóa quan trọng. Hãy giải trình rõ ràng toàn bộ hoạt động kinh doanh và tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Quyết toán Thuế chính xác cùng CoffeeHR

Phần mềm Quản trị Nhân sự CoffeeHR có thể giúp doanh nghiệp đẩy nhanh công tác Quyết toán. Bằng khả năng bóc tách dữ liệu và tự động tính toán đưa kết quả về nộp thuế TNCN.

Trước hết, sau khi hoàn thiện bảng lương cho nhân viên hàng tháng, hệ thống sẽ tự động trích mức thuế TNCN theo lương. Sau đó giảm trừ người phụ thuộc và đưa ra kết quả cuối về mức thuế TNCN tạm tính. Điều này sẽ giúp Kế toán giảm thiểu thời gian tính toán. Đồng thời đảm bảo độ chính xác cao nhất

Quyết toán thuế CoffeeHR

Đến kỳ quyết toán thuế hàng năm, kế toán chỉ cần tổng hợp thuế tạm tính hàng tháng. Sau đó sử dụng dữ liệu về khoản lương, thưởng (bao gồm thưởng hiệu suất, lương tháng 13, thưởng quý, thưởng năm,…) để xác định tổng thu nhập của nhân viên cần nộp thuế TNCN. 

Cuối cùng, áp dụng công thức để ra mức thuế cần phải Quyết toán. Tất cả thao tác này đều được chuyển hóa tự động. Từ đó doanh nghiệp xác định bồi hoàn hay bổ sung thuế TNCN cho nhân viên. 

Một điểm sáng của Giải Pháp Thuế CoffeeHR là đưa ra những báo cáo Quyết toán Thuế chi tiết, tiện lợi theo dõi dành cho kế toán và nhà quản trị. Đồng thời xuất ra tờ khai chuẩn Quy định của Cục Thuế.

Quyết toán Thuế CoffeeHR

Quyết toán Thuế là công tác thường niên và bắt buộc của tất cả doanh nghiệp. Vì thế, hãy lựa chọn công cụ hỗ trợ Quyết toán Thuế. Biến quy trình quyết toán nhanh chóng và chính xác nhất.

LIÊN HỆ 

CoffeeHR có hơn 10 năm đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn. Liên hệ ngay để Quyết toán Thuế cho Doanh nghiệp của bạn.
Hotline: (+84) 97 306 0459
Facebook: CoffeeHR – Cà Phê Nhân sự

Doãn Thị Thùy Linh

Doãn Thị Thùy Linh là content writer tại Công ty cổ phần phần mềm CoffeeHR Việt Nam. Với định hướng trở thành người chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất về Quản trị Nhân sự dành cho HR và Nhà quản trị, chị Linh mong muốn việc vận hành và ứng dụng Phần mềm HRM trong các doanh nghiệp được hệ thống hóa và hiệu quả.

Thảo luận & hỏi đáp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn ơi, bài viết này có hữu ích với bạn chứ?

4/5 - (1 bình chọn)
Đăng ký nhận tư vấn với chuyên gia
Báo chí nói về CoffeeHR
Khách hàng của CoffeeHR

Đăng ký CoffeeHR

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc lại trong 24h làm việc.

Hotline

0973 060 459

Hà Nội & Khu vực phía Bắc

Địa chỉ: Tầng 2, Tháp Đông, Chung cư học viện Quốc Phòng, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh & Khu vực phía Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Số 11A Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, HCM

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ COFFEEHR